İletişim : +90 312 815 25 75

Çevre Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ilke edinerek, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz;


● Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
● Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
● Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
● Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
● Sürekli gelişmeyi sağlamak,
● Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek,
● Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir.
● Çevre Yönetim Sisteminin gerçekleştirilmesi AVP PARK olarak çalışanları olarak hepimizin görevidir.